Hakob Sharabkhanyan

Hakob Sharabkhanyan

CEO & Founder
Hayk Hovhannisyan

Hayk Hovhannisyan

Chief Financial Officer
Garik Tadevosyan

Garik Tadevosyan

Software Developer
Shavarsh Harutyunyan

Shavarsh Harutyunyan

Senior Software Engineer
Mariam Khachatryan

Mariam Khachatryan

Project Manager
Gor Azizyan

Gor Azizyan

Software Developer
Tatevik Hovakimyan

Tatevik Hovakimyan

Customer Success Manager
Thomas Petrossian

Thomas Petrossian

Software Developer
Naira Papyan

Naira Papyan

General Manager
Marat Grigoryan

Marat Grigoryan

Front End Developer
Luiza Davtyan

Luiza Davtyan

Software Developer
Mariam Chtchyan

Mariam Chtchyan

Project Manager
Tigran Farmanyan

Tigran Farmanyan

Senior Software Developer
Julieta Mkoyan

Julieta Mkoyan

QA Engineer
Maria Shashikyan

Maria Shashikyan

Senior Software Developer
Arthur Chobanyan

Arthur Chobanyan

Junior Software Developer
Yeva Khachatryan

Yeva Khachatryan

Support Specialist
Artak Safaryan

Artak Safaryan

Software Developer
Arman Ghazaryan

Arman Ghazaryan

Front End Developer